Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie

insp. Przemysław Kozanecki

sekretariat tel. 47 77 21 210


 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie

nadkom. Sławomir Sikorski

sekretariat tel. 47 77 21 210


 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie

podkom. Mariusz Masłowski

sekretariat tel. 47 77 21 210


 

Wydział Kryminalny

Naczelnik – podinsp. Maciej Bąkowski

tel.  47 77 21 271

p.o. Zastępcy Naczelnika – asp. sztab. Tomasz Grabowski

tel.  47 77 21 272

Zastępca Naczelnika - asp. sztab. Tomasz Pełczyński

tel.  47 77 21 273

Sekretariat  tel.– 47 77 21 270


 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik – podkom. Dariusz Szymalak

tel.  47 77 21 291

Sekretariat/faks – 47 77 21 305


 

Wydział Prewencji

Naczelnik – podinsp. Robert Recki

tel. 47 77 21 221

Zastępca Naczelnika – podkom. Bartosz Stankowiak

tel. 47 77 21 222

Zespół dzielnicowych

Zastępca Naczelnika – podinsp. Mieczysław Napierała

tel. 47 77 21 240

Sekretariat tel.– 47 77 21 229


 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik – podinsp. Karol Sekula

tel. 47 77 21 261

Zastępca Naczelnika – asp. sztab. Piotr Kędzierski

tel. 47 77 21 262

Sekretariat tel. – 47 77 21 260


 

Zespół Kadr i Szkolenia

Specjalista – asp. sztab. Maria Łachajczak

Starszy specjalista – Magdalena Pieterek

tel. 47 77 21 325


 

Zespół Prezydialny

Starszy specjalista - Arleta Gierałka
tel. 47 77 21 210


Starszy technik - Daria
tel. 47 77 21 323


 

Zespół ds. Wykroczeń

Koordynator –  asp. sztab. Renata Soszyńska

tel. 47 77 21 234

Sekretariat tel. – 47 77 21 229


 

Referat Organizacji Służby i Operacji Policyjnych

Kierownik – asp. Norbert Melewski

tel. 47 77 21 226

Sekretaria tel. – 47 77 21 229


 

Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

Koordynator – asp. sztab. Aldona Nowak tel. 47 77  21 239

Sekretariat tel. – 47 77 21 229


 

Referat Patrolowo – Interwencyjny

Kierownik- asp. sztab. Marian Chudy

tel.47 77 21 225

Sekretariat tel. – 47 77 21 229


 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Nieetatowy kierownik – asp. sztab. Dariusz Pawłowski

tel. 47 77 21 309


 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Koordynator, Przewodniczący Zarządu NSZZPP w Gnieźnie, Zastępca WZW NSZZPP w Poznaniu, delegat KKW w Warszawie – specjalista Aleksander Wawrowski

tel. 47 77 21 318

Koordynator - specjalista Bożena Hartwich tel. 47 77 21 315

     
 
     
     
     

Metryczka

Data publikacji : 25.08.2009
Data modyfikacji : 21.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Osińska KPP Gniezno
Osoba modyfikująca informację:
Anna Osińska
do góry