Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie

mł. insp. Przemysław Kozanecki

sekretariat tel. 61 426-02-10


 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie

nadkom. Sławomir Sikorski

sekretariat tel. 61 426-02-10


 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie

. insp. Artur Kusz

sekretariat tel. 61 426-02-10


 

Wydział Kryminalny

Naczelnik – podinsp. Maciej Bąkowski

tel. (61) 426-02-71

Zastępca Naczelnika – podkom. Sławomir Wankowski

tel. (61) 426-02-72

Zastępca Naczelnika - asp. sztab. Tomasz Pełczyński

tel. (61) 426-02-73

Sekretariat – (61) 426-02-70


 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik – podinsp. Łukasz Świątek

tel. (61) 426-02-91

Sekretariat/faks – (61) 426-03-05


 

Wydział Prewencji

Naczelnik – nadkom. Robert Recki

tel. (61) 426-02-21

Zastępca Naczelnika – asp. sztab. Bartosz Stankowiak

tel. (61) 426-02-22

Zespół dzielnicowych

Zastępca Naczelnika – nadkom. Mieczysław Napierała

tel. (61) 426-02-40

Sekretariat – (61) 426-02-29


 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik – nadkom. Karol Sekula

tel. (61) 426-02-61

Zastępca Naczelnika – podkom. Rafał Chełmikowski

tel. (61) 426-02-62

Sekretariat – (61) 426-02-60


 

Zespół Kadr i Szkolenia

Specjalista – asp. sztab. Maria Łachajczak

Starszy specjalista – Magdalena Pieterek

tel. (61) 426-03-25


 

Zespół Prezydialny

Starszy specjalista - Arleta Gierałka
tel. (61) 426-02-10


Starszy technik - Emilia Pająkiewicz
tel. (61) 426-03-23


 

Zespół ds. Wykroczeń

Koordynator – st. asp. Renata Soszyńska

tel. (61) 426-02-34

Sekretariat – (61) 426-02-29


 

Referat Organizacji Służby i Operacji Policyjnych

Kierownik – mł. asp. Norbert Melewski

tel. (61) 426-02-26

Sekretariat – (61) 426-02-29


 

Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

Koordynator – asp. sztab. Aldona Nowak tel. (61) 426-02-39

Sekretariat – (61) 426-02-29


 

Referat Patrolowo – Interwencyjny

Kierownik- asp. sztab. Marian Chudy

tel. (61) 426-02-25

Sekretariat – (61) 426-02-29


 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Nieetatowy kierownik – asp. sztab. Dariusz Pawłowski

tel. (61) 426-03-09


 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Koordynator, Przewodniczący Zarządu NSZZPP w Gnieźnie, Zastępca WZW NSZZPP w Poznaniu, delegat KKW w Warszawie – specjalista Aleksander Wawrowski

tel. (61) 426-03-18

Koordynator - specjalista Bożena Hartwich tel. (61) 426-03-15

     
 
     
     
     

Metryczka

Data publikacji 25.08.2009
Data modyfikacji 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Osińska KPP Gniezno
Osoba modyfikująca informację:
Anna Osińska
do góry